Výroční Členská Schůze

28.04.2013 09:00

 

                                                                                   www.crs-mo-borohradek.cz

                       ČRS MO Borohrádek Vás zve na         VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

která se koná v neděli dne 28. dubna 2013 od 9 hodin v sále restaurace U hřiště – Malá Čermná.

 

            Program schůze:      1. Zahájení, volba pracovních komisí

                                               2. Zpráva výboru o činnosti organizace v roce 2012

                                               3. Výsledek hospodaření za rok 2012

                                               4. Návrh finančního rozpočtu na rok 2013

                                               5. Zpráva dozorčí komise

                                               6. Různé – organizační záležitosti

                                               7. Diskuse

                                               8. Zpráva mandátové komise

                                               9. Usnesení z výroční členské schůze, závěr

Účast členů je nutná. Případnou neúčast omluvte, prosím, písemně.

Pozvánku předložte u prezence.

                                                        Výbor MO se těší na Vaši účast.

 

Černý František                                                                        Hebr Svatopluk

               Místopředseda                                                                                hospodář

Vyhledávání

Kontakt

Český Rybářský svaz z.s. MO Borohrádek Nádražní 43
Borohrádek
517 24
605887016 - Hemelík Zdeněk - Jednatel
607640105 - Hebr Svatopluk - Hospodář
736419050 - Václavík Libor - Brigádní referent
736419050 - Václavík Libor - Předseda