Informace

14.12.2018 10:40
 1. Vrácení řádně vyplněných úlovkových listů v termínu do 15.1.2019
 2. Je poviností každého člena zaplatit členské příspěvky do 30.4.2019, jinak ztrácí členství.
 •              dospělí                 500kč
 •              děti do 15 let        100kč
 •              mládež 16-18 let   200kč

   3. Ceny povolenek k lovu na rok 2019

 • územní MP                 1200kč
 • územní P                   1400kč
 • členové ZTP ( po předložení průkazu)    700kč
 • děti do 15 let                                           400kč
 • mládež 16-18 let                                  700kč
 • záhumenky  dospělí                            500kč
 • záhumenky  děti do 15 let                   250kč
 • písník Zámlyní                                    500kč

   4. Výše uvedené si můžete zajistit v těchto termínech:

 • 29.12.2018
 • 12.1.2019
 • 26.1.2019
 • 23.2.2019
 • 30.3.2019
 • 27.4.2019

    POZOR!  V dalších termínech nebudou povolenky k lovu vydávány, pouze pro hostování.

    Výdej povolenek k lovu se provádí v prostorách klubovny ve výše uvedených termínech v                         

době od 8-11hodin

    Brigádnické karty sebou. Členové, kteří nesplnili brigádnocké hodiny, je uhradí ve výše uvedených termínech

Vyhledávání

Kontakt

Český Rybářský svaz z.s. MO Borohrádek Nádražní 43
Borohrádek
517 24
605887016
Hemelík Zdeněk - Jednatel
607640105
Hebr Svatopluk - Hospodář
736419050
Václavík Libor - Brigádní referent
736419050
Václavík Libor - Předseda